W Dzienniku Ustaw z dnia 30 czerwca 2021 r. poz. 1179 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany w dużej części dotyczą porządkowania oznaczeń towarów i usług symbolami GTU, ewidencjonowania paragonów z NIP w ewidencji kas fiskalnych, sposobu ujmowania w ewidencji VAT sprzedaży dotyczącej przejazdów autostradą, czy przewozu osób kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Część zmian dostosowuje ewidencję VAT do nowej ustawy e-commerce wchodzącej w życie od 1 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą przede wszystkim dawnej sprzedaży wysyłkowej, a obecnej WSTO, a także sprzedaży TBE – usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Podmioty dokonujące sprzedaży usług TBE na rzecz krajowych konsumentów nie będą musiały oznaczać swoich transakcji symbolem „EE”.

Znika oznaczenie SW, a zastępuje je oznaczenie „EE”. Oznaczenie to („EE”) w okresie przejściowym lipiec-grudzień 2021 r. będzie dotyczyło świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju i oznaczanie to będzie niezależne od miejsca świadczenia tych usług w kraju (do limitu 42.000 zł netto, z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wyboru), jak również WSTO – również niezależnie od miejsca świadczenia przy dostawie WSTO.

Oczywiście krajowa sprzedaż wysyłkowa przez polskie podmioty na rzecz polskich konsumentów tak jak poprzednio (do końca czerwca 2021 r.) nie będzie oznaczana symbolem „EE”, tak jak poprzednio nie była oznaczana „SW”.

Likwidowane jest całkowicie oznaczenie MPP, ale wyłącznie w ewidencji JPK_VAT, a nie na fakturach sprzedaży.

Następuje modyfikacja oznaczeń transakcji symbolem „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Wydaje się, że całkowicie nieprzemyślaną zmianą jest konieczność wprowadzenia od rozliczenia za lipiec 2021 r. nowych oznaczeń grup towarów lub usług od 01 do 13. Zmiana polega na tym, że obecne do rozliczenia za czerwiec 2021 r. w ewidencji JPK_VAT oznaczenia od 01 do 13 są zmieniane od lipca 2021 r. na oznaczenia od GTU_01 do GTU_13. Nie chodzi jednak o samą zmianę, lecz o termin jej wprowadzenia. W pierwotnym projekcie z marca br. znalazł się przepis przejściowy, że wzór dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklaracje i ewidencję można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Natomiast opublikowane rozporządzenie daje podatnikom jedynie miesiąc (do dnia złożenia JPK_VAT za lipiec br.) na ewentualne zmiany w strukturze pliku tak, aby dostosować oznaczenia grup towarów i usług do nowego wzoru pliku.

Podatnicy, którzy w pliku JPK_VAT nie mają obecnie oznaczeń GTU_01, GTU_02 itd., lecz oznaczenia 01, 02, 03 muszą je zmienić do dnia przesłania JPK_VAT za lipiec 2021 r. do urzędu skarbowego.

Jeżeli, jak wynika z ww. rozporządzenia, część przepisów wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i Minister Finansów nie chciał wprowadzać zmian w strukturze pliku w ciągu roku, to jaka jest przyczyna dla której chce tę zmianę przeprowadzić w lipcu lub na początku sierpnia w odniesieniu do niewielkiej korekty oznaczeń grup towarów i usług polegającej na zastąpieniu symboli od 01 do 13 na GTU_01 – GTU_13.

Jest to zapewne kolejny przykład całkowitego braku koordynacji prac w Ministerstwie Finansów. Zapewne inna osoba proponowała pierwotny projekt rozporządzenia i inna osoba poprawiony projekt przekazała do podpisu Ministrowi Finansów zapominając o przepisie przejściowym przy zmianie kodów.

Oczywiście jeżeli podatnicy mają już w swoim pliku JPK oznaczenia GTU_01 – GTU_13, to zmian nie muszą przeprowadzać. Jednak ci z podatników, którzy mają w JPK oznaczania kodów od 01 do 13 muszą je zmienić od razu. Może się bowiem zdarzyć tak, że bramka MF przy składaniu pliku za lipiec 2021 r. nie będzie chciała zaakceptować struktury pliku z niezmienionymi kodami grup towarów i usług. Nie mam co do tego pewności, ale lepiej nie ryzykować, bo będzie to oznaczało brak złożenia zarówno JPK_VAT, jak i deklaracji VAT za lipiec 2021 r.

Więcej o zmianach w pliku JPK_VAT i zmianach w e-commerce możecie Państwo usłyszeć na szkoleniu online planowanym na 14 lipca br.

Zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.
Tagi:            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *