Od 1 lipca 2021 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zlikwidowane zostało oznaczenie faktur symbolem MPP.

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniającego ww. rozporządzenie do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Minister Finansów wskazał, że w deklaracji i ewidencji składanej za czerwiec 2021 r. zmienione symbole, w tym MPP stosuje się na dotychczasowych zasadach. A contrario od rozliczenia za lipiec 2021 r. symbol MPP nie będzie się pojawiać się w ewidencji VAT niezależnie od tego, czy oznaczenie to dotyczyć miałoby transakcji sprzedaży czy zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Nie ma również znaczenia to, czy wartość ewidencjonowanej faktury przekracza, czy nie przekracza kwoty 15.000 zł. Oznaczenia tego nie stosuje się. Oczywiście mowa jest o oznaczeniu MPP w ewidencji VAT.

Natomiast nic nie zmienia się w odniesieniu do oznaczania samych faktur sprzedaży. Te faktury dotyczące sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jeżeli ich wartość przekracza 15.000 zł brutto muszą w dalszym ciągu być oznaczane oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.

Czy brak oznaczeń MPP w ewidencji VAT za lipiec 2021 r. dotyczy wyłącznie faktur wystawionych od 1 lipca 2021 r., czy też dotyczy również wcześniej wystawionych faktur i np. księgowanych po stronie zakupów od lipca 2021 r. oraz, czy w związku zmianami oznaczeń MPP w ewidencji VAT od rozliczenia za lipiec 2021 r. ewentualne korekty faktur pierwotnie oznaczonych wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” dotyczące wcześniejszych rozliczeń mają być w ewidencji VAT za lipiec i kolejne miesiące oznaczane MPP.

Należy jednoznacznie podkreślić, że od rozliczenia za lipiec 2021 r. żadne faktury nie będą oznaczane symbolami MPP w ewidencji VAT. Nie będą więc oznaczane symbolem MPP w ewidencji VAT faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” jeżeli zakup towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nastąpił przed lipcem 2021 r. , a faktury są księgowane w rozliczeniu za lipiec lub za następne okresy rozliczeniowe.

Nie będą również oznaczane w ewidencji VAT symbolem MPP faktury korygujące sprzedaż, jak i zakupy dotyczące wcześniej (przed lipcem 2021 r.) wystawionych faktur. Powyższe stwierdzenie jest oczywiste, gdy uwzględni się treść ww. regulacji przejściowej § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. Oczywiście może ktoś twierdzi, że MPP trzeba stosować np. do korekt faktur bowiem sama struktura JPK_VAT nie uległa zmianie. Należy jednak podkreślić, że obowiązki podatnika nie wynikają ze struktury pliku, lecz z obowiązków nakładanych rozporządzeniem, a rozporządzenie wskazuje jednoznacznie, że od rozliczenia MPP znika całkowicie.

Dodatkowo brak zmiany struktury od rozliczenia za lipiec 2021 r. (poza obowiązkowymi od lipca 2021 r. symbolami GTU – co moim zdaniem jest brakiem świadomości decydentów co podpisują, o czym już pisałem: Zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.), która zmieni się istotnie dopiero od stycznia 2022 r., nie może świadczyć o tym, że pozostawienie starej struktury pliku JPK_VAT powoduje konieczność stosowania starych oznaczeń. Gdyby tak było, nie byłoby istotna treść rozporządzenia, lecz struktura pliku JPK_VAT i to ona decydowałaby co ma być oznaczane.

Więcej o zmianach w pliku JPK_VAT i zmianach e-commerce możecie Państwo usłyszeć na szkoleniu online planowanym na 14 lipca br.

Korekta MPP w lipcowej ewidencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *