Od 1 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Wśród zmian, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r. jest również zmiana dotycząca oznaczenia procedury „EE”. Do końca czerwca 2021 r. oznaczenie to dotyczyło nie tylko świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) na rzecz zagranicznych podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów), ale również, jak chciało Ministerstwo Finansów, na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej z terytorium Polski.

W konsekwencji podmioty takie jak Orange, T-Mobile, czy Play, z uwagi na swoją specyfikę sprzedaży, musiały do rozliczenia za czerwiec 2021 r. włącznie wszystkie swoje faktury wystawiane na rzecz osób prywatnych oznaczać symbolem „EE”. Pisałem o tym w odrębnym tekście. Również podatnicy dokonujący sprzedaży (refakturowania) usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz swoich pracowników, posiadających miejsce zamieszkania w Polsce, wystawiając fakturę musieli ją oznaczyć w ewidencji VAT symbolem „EE”.

Od rozliczenia za lipiec 2021 r. oznaczenie „EE” dotyczące dotychczasowych nabywców znika, lecz w jego miejsce wprowadzony zostaje symbol „EE”, który dotyczyć będzie innych transakcji. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego: w rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykazuje się oznaczenie „EE” dotyczące:

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Nowy symbol „EE” od lipca 2021 r. dotyczy już nie tylko usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, ale również WSTO.

Należy zauważyć, że symbol „EE” w zakresie usług będzie stosowany wyłącznie wówczas, gdy nabywcą tych usług będzie konsument spoza Polski. Nie trzeba więc będzie od rozliczenia za lipiec 2021 r. oznaczać refaktur usług telekomunikacyjnych na rzecz pracowników symbolem „EE”.

Istotne jest to, że oznaczenie usług TBE, jak i dostaw towarów w ramach WSTO oznaczeniem „EE” nie jest uzależnione od przekroczenia limitu sprzedaży w wysokości 42.000 zł netto. Oznacza to, że zarówno do tego limitu, jak i wówczas gdy ten limit zostanie przekroczony takie czynności będą oznaczone symbolami „EE”. Oznaczenie będzie również stosowane, gdy podatnik będzie te czynności rozliczał w ramach systemu OSS (One Stop Shop).

Natomiast od stycznia 2022 r., w związku z kolejną zmianą struktury JPK_VAT, oznaczenie „EE” zostanie zastąpione przez oznaczenie „WSTO_EE”. Pomimo zmiany symbolu od stycznia 2022 r. nie zmieni się zakres przedmiotowy oznaczanych czynności.

Więcej o zmianach w pliku JPK_VAT i zmianach w e-commerce możecie Państwo usłyszeć na szkoleniu online planowanym na 14 lipca br.

Oznaczenia EE w pliku JPK_VAT
Tagi:            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *