Zapraszam Państwa na szkolenie online z zakresu zmian w VAT :

„Zmiany w VAT. Slim VAT 2, faktury ustrukturyzowane, zmiany w fakturowaniu, JPK_V7.”

Szkolenie online odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. w godz. 9.00-14.00.

Cena szkolenia wynosi 300 zł + 23% VAT i dotyczy równoczesnego połączenia z max. 2 urządzeń (komputer, smartfon, tablet itp.) zawiera materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem na wskazany adres e-mail.

Program szkolenia:

 1. SLIM VAT2 – zmiany od września i października 2021 r.:
 • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
 • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?,
 • doprecyzowanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych,
 • ważne zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • zmiany w druku VAT-26,
 • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
 • zmiany w MPP,
 • stosowanie przepisów w okresie intertemporalnym.
 1. Faktury ustrukturyzowane i ważne zmiany w fakturowaniu:
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.
 1. Zmiany w JPK_V7 od stycznia 2022 r i lipca 2021 r. oraz (nowość) obowiązkowe terminale płatnicze w 2022 r.:
 • zmiana struktury JPK_VAT:
  • nowe oznaczenia GTU,
  • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
  • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • nowe pola w JPK_VAT,
 • nowe terminy zwrotów,
 • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
 • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
  • przykłady stosowania symbolu EE,
  • stosowanie dokumentów WEW do korekt podatku naliczonego,
  • oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.
  • brak jasności w stosowaniu oznaczenia TP dla transakcji podmiotów powiązanych z JST i SP,
  • sposób ujmowania biletów za przejazd osób PKP lub PKS w JPK_V7,
  • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP.
Formularz zgłoszeniowy

  Twoje imię i nazwisko

  Twój adres e-mail:

  Twój numer telefonu komórkowego :

  Podaj ilość osób biorących udział w szkoleniu:  ⇒ W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszam do kontaktu...
  Zmiany w VAT – szkolenie