Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi od września i października 2021 r. zmianami w podatku VAT oraz zbliżającymi się zmianami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w tzw. ustawie SLIM VAT2 mają w założeniu upraszczać rozliczenia podatkowe podatników i dostosowywać regulacje do aktualnego orzecznictwa TSUE. Niestety nie wszystkie wprowadzone regulacje realizują zakładany cel. Szczególnie kontrowersyjne są zmiany dotyczące rozliczenia VAT przy WNT i warunki korekt przy uldze na złe długi. Jednak część zmian jest od dawna pożądana, jak choćby ważne zmiany dotyczące składania druku VAT-26 oraz wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Istotne dla podatników są również oczekiwane i ważne zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych.

Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj.: Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W tym obszarze będzie dużo nowych rozwiązań, od sposobu akceptacji faktur przez nabywcę, przez wysyłanie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych, aż do korygowania takich dokumentów. Ustawa o fakturach ustrukturyzowanych przyjęta przez Sejm 1 października 2021 r. wprowadza również istotne zmiany w zakresie treści standardowych faktur korygujących, faktur zaliczkowych, duplikatów faktur, czy terminów ich wystawiania.

Na szkoleniu przybliżone zostaną również zmiany w JPK_V7, które nastąpią od stycznia 2022 r. oraz omówione zostaną najważniejsze zmiany w JPK jakie weszły w życie w 2021 r.

Slim VAT2, faktury ustrukturyzowane, JPK_V7.

 1. SLIM VAT2 – zmiany od września i października 2021 r.:
  • uszczegółowienia regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
  • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,
  • czy nowe propozycje dotyczące odliczania VAT przy imporcie usług i WNT są zgodnie z wyrokiem TSUE?,
  • zmiany przepisów w transakcjach łańcuchowych,
  • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
  • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
  • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
  • istotne zmiany w składaniu druku VAT-26,
  • ważne zmiany w uldze na złe długi i ich zgodność z orzeczeniami TSUE,
  • zmiany w MPP,
  • stosowanie przepisów w okresie intertemporalnym.
 2. Faktury ustrukturyzowane i ważne zmiany w fakturowaniu:
  • definicja faktury ustrukturyzowanej,
  • format faktury ustrukturyzowanej,
  • Krajowy System e-Faktur (KSeF),
  • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
  • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
  • czy faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe,
  • sposób wystawiania faktur,
  • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
  • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
  • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF,
  • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
  • zmiany w duplikatach faktur,
  • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
  • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.
 3. Zmiany w JPK_V7 od stycznia 2022 r i lipca 2021 r.:
  • zmiana struktury JPK_VAT:
  • nowe oznaczenia GTU,
  • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
  • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
  • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,
  • nowe pola w JPK_VAT,
  • nowe terminy zwrotów,
  • pozostałe zmiany o charakterze opisowym,
  • wyjaśnienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem JPK_VAT:
  • przykłady stosowania symbolu EE,
  • stosowanie dokumentów WEW do korekt podatku naliczonego,
  • oznaczenie MPP w rozliczeniach od lipca 2021 r.
  • brak jasności w stosowaniu oznaczenia TP dla transakcji podmiotów powiązanych z JST i SP,
  • sposób ujmowania biletów za przejazd osób PKP lub PKS w JPK_V7,
  • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP.
Formularz zgłoszeniowy

  Twoje imię i nazwisko

  Twój adres e-mail:

  Twój numer telefonu komórkowego :

  Podaj ilość osób biorących udział w szkoleniu:  ⇒ W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszam do kontaktu...

  Zmiany w VAT – szkolenie 10/2021