Wojciech Zajączkowski,  absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT. Szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług prowadzi od ponad 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej.

W okresie pracy w organach skarbowych trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Prowadził lub cyklicznie prowadzi szkolenia m.in. dla następujących podmiotów lub instytucji:

Alpla, Atlas, Enkev Polska, Polskie Radio, Progress Eco, Sonoco Poland, Stora Enso, Nijhof-Wassink, Telestrada,
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojskowy Instytut Medyczny, Okręgowe Izby Lekarskie,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie,
Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Sportu,
Urząd Miasta w Łodzi, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Gdańsku,
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Świeciu,
Krajowa Izba Doradców Podatkowych (cyklicznie od 2004 r.), Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach,
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
Jednostek kultury (przede wszystkim teatrów, filharmonii, muzeów, bibliotek, domów kultury, galerii).

Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, przede wszystkim z Krajową Izbą Podatkową oraz Akademią Symfonii (wcześniej Sage) oraz biurami rachunkowymi, dla których prowadzi szkolenia.

⇒ W celu uzyskanie dokładnych informacji, zapraszam do kontaktu...