Przykładowe zagadnienia omawiane w prowadzonych przeze mnie szkoleniach:

 • zmiany w VAT,
 • podatek należny – rozliczanie i ewidencjonowanie,
 • problematyka podstawy opodatkowania w transakcjach krajowych i transgranicznych,
 • transakcje transgraniczne:
  • WDT, WNT,
  • eksport i import towarów,
  • eksport i import usług
 • obowiązek podatkowy, odliczanie podatku naliczonego, dokumentowanie, korygowanie transakcji, stosowanie kursów przeliczeniowych,
 • określanie miejsca świadczenia przy dostawie towaru,
 • transakcje łańcuchowe w dostawie towaru,
 • transakcje trójstronne,
 • określanie miejsca świadczenia przy świadczeniu usług,
 • opodatkowanie transakcji e-commerce,
 • stawki podatkowe,
 • zwolnienia z podatku VAT,
 • klasyfikacje statystyczne i WIS,
 • mechanizm podzielonej płatności (split payment),
 • JPK_V7,
 • ewidencja VAT,
 • faktury VAT tradycyjne i ustrukturyzowane, m.in.:
  • akceptacje faktur,
  • treść,
  • niezbędne elementy,
  • terminy wystawiania,
  • korygowanie,
  • ujmowanie w ewidencji zakupów i sprzedaży,
 • dokumentowanie i ewidencjonowanie czynności objętych VAT,
 • odliczanie podatku naliczonego,
 • odliczanie podatku w związku z wystąpieniem czynności opodatkowanych i zwolnionych (współczynnik) lub niepodlegających opodatkowaniu (prewspółczynnik),
 • mechanizm podzielonej płatności,
 • biała lista – wykaz podatników,
 • solidarna odpowiedzialność,
 • opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych,
 • kwalifikowalność VAT,
 • kasy rejestrujące, w tym kas online
  • obowiązki podatników,
  • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania,
  • obowiązki i odpowiedzialność pracowników,
  • sankcje,

⇒ W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zapraszam do kontaktu...