Szkolenia z podatku VAT

Podatek VAT, uważany jest za jeden z najtrudniejszych i najbardziej rozległych obszarowo podatków. W związku z tym wymaga on szczególnego traktowania w momencie zapoznawania się z jego skomplikowanymi regulacjami. Cykliczne nowelizacje ustawy o VAT, jak i aktów wykonawczych do ustawy, zmiany regulacji Unii Europejskiej w zakresie tego podatku, jeszcze bardziej powodują konieczność przyswojenia nowych treści. Orzecznictwo sądowoadministracyjne i zmieniający się sposób interpretowania przepisów przez administrację skarbową wymagają aktualizacji dotychczasowej wiedzy.

Od prawie 25 lat zajmuję się zagadnieniami podatkowymi, w szczególności podatkiem VAT.

Prowadzę szkolenia z podatku VAT od ponad 20 lat i w tym podatku również się specjalizuję. Przeprowadziłem tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również dedykowanych pracownikom organów ochrony prawnej (policja, prokuratura, agencje państwowe). Przez kilkanaście lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadziłem na Uniwersytecie Łódzkim zajęcia z podatków dla studentów tej uczelni.

Szeroka wiedza merytoryczna bazująca na wieloletnim doświadczeniu podatkowym, w tym zdobywanym w organach podatkowych, posiadane wyższe wykształcenie pedagogiczne, połączone z umiejętnością wyjaśniania trudnych zagadnień podatkowych w jasny, przystępny i rzetelny sposób umożliwia mi efektywne przeprowadzanie szkoleń, wykładów lub kursów z korzyścią dla słuchaczy i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Prowadzę szkolenia otwarte dedykowane dla wszystkich zainteresowanych uczestników, a w ostatnim czasie przede wszystkim szkolenia online.

Prowadzę również szkolenia zamknięte indywidualnie formatowane do potrzeb słuchaczy szkoleń w zakresie tematyki. Uwzględniają one wielkość grupy i dotychczasową wiedzę uczestników z omawianego tematu. Dostosowuję czas szkolenia do zakresu przekazywanych treści, warunków lokalowych (z wyjątkiem szkoleń online), jak i racjonalnie rozplanowuję przerwy.

Połączenie tych dwóch obszarów, wiedzy i umiejętności jej przekazania, skutkuje uzyskaniem przez uczestników wymiernych efektów kształcenia skutkujących prawidłowością rozliczeń podatkowych.

Prowadzone przeze mnie szkolenia skierowane są do wielu branż m.in.:

  • produkcyjnej,
  • usługowej,
  • budowlanej,
  • medycznej,
  • wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • TSL (transport, spedycja, logistyka),
  • rolno-spożywczej,
  • sportowej i turystycznej,

a także do podmiotów z sektora publicznego, w tym jednostek samorządowych, jednostek kultury, państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i instytutów badawczych.

Osoby lub podmioty, również firmy szkoleniowe zainteresowane zorganizowaniem szkolenia dostosowanego bezpośrednio do indywidualnych potrzeb proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

⇒ Jestem również otwarty na współpracę z firmami szkoleniowymi. Zapraszam do kontaktu...

⇒ Najczęściej omawiane zagadnienia. Kliknij aby przeczytać więcej…